Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Każdy może pomóc osobom doświadczającym bezdomności

15-11-2023 22:09 | Autor: MB
Osoby w kryzysie bezdomności mogą przez cały rok liczyć na pomoc Warszawy i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. W okresie jesienno-zimowym podejmowane są dodatkowe działania, tak by wsparcie dotarło do wszystkich potrzebujących.

– Co roku staramy się przygotować do momentu, gdy na zewnątrz staję się coraz chłodniej, by jak najlepiej nieść pomoc wszystkim osobom w kryzysie bezdomności. W Warszawie w tym sezonie będzie działało sześć jadłodajni i cztery noclegownie – mówiła Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m. st. Warszawy. – Bardzo zależy nam na tym by doprowadzać do trwałego wychodzenia z bezdomności i zapewnić potrzebującym wsparcie mieszkaniowe. Już teraz dysponujemy niemal setką mieszkań, jednak docelowo planujemy mieć ich 200. Poza tym na mapie Warszawy będziemy mieć już niedługo nowe miejsce, przy ul. Stawki, gdzie osoby w kryzysie bezdomności otrzymają pomoc medyczną i wsparcie opiekuńcze – dodała wiceprezydentka.

Na czas jesieni i zimy w Warszawa dysponuje blisko 1,4 tys. miejsc schronienia dla osób doświadczających kryzysu bezdomności. W mieście działa system, dzięki któremu udzielana jest niezbędna pomoc. W sytuacji, gdy Straż Miejska lub Policja otrzymują zgłoszenie od mieszkańca, że w przestrzeni publicznej przebywa osoba w kryzysie bezdomności, która potrzebuje pomocy, służby kontaktują się bezpośrednio z pracownikiem Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”, które ma wiedzę na temat aktualnie wolnych miejsc noclegowych. Po zapoznaniu się ze stanem zdrowia osoby potrzebującej wsparcia, WCI kieruje służby bezpośrednio do odpowiedniej placówki, dlatego miasto zachęca do kontaktu ze Strażą Miejską (986) lub Policja (997).

– Staramy się codziennie pomagać osobom w kryzysie bezdomności, w szczególności zimą. Powołaliśmy specjalny telefon koordynacyjny, który działa przez cały rok całodobowo, za pośrednictwem którego informujemy o wolnych miejscach w ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach. Poza tym od niedawana realizujemy także program dla osób, które chcą przerwać ciąg alkoholowy. Mamy nadzieję, że nikt, kto potrzebuje noclegu w tym roku nie zostanie na ulicy, do czego może przyczynić się każdy warszawiak i każda warszawianka – mówiła Beata Humięcka, dyrektorka Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”.

– Jako przedstawiciel Straży Miejskiej obiecuję, że każda osoba w kryzysie bezdomności, która zostanie do nas zgłoszona nie zostanie bez pomocy. I apeluję do wszystkich warszawiaków o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące pomocy szczególnie na przebywające na ogródkach działkowych czy w pustostanach. Reagujemy na wszystkie takie zgłoszenia i dostarczamy we wskazane miejsca gorące posiłki oraz pomoc medyczną, dlatego bardzo proszę o korzystanie z numeru 986 i informowanie Straży Miejskiej – apelował starszy inspektor Alfred Paplak ze Straży Miejskiej.

Noclegownie, ogrzewalnie i schroniska

W Warszawie działają noclegownie przy ul. Kaczorowej 39, Kupieckiej 15 i ul. Myśliborskiej 53, z których może skorzystać każdy potrzebujący w godzinach od 18:00 do 8:00. W placówkach wydawane są również posiłki – ciepła kolacja i śniadanie.

Przy noclegowniach przy ul. Kupieckiej i ul. Myśliborskiej działają także ogrzewalnie. Dodatkowo na zlecenie miasta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi ogrzewalnie przy ul. Grochowskiej 111/113, która jest czynna przez siedem dni w tygodniu. Działa tam także jadłodajnia i łaźnia.

Oprócz tego działa 18 schronisk, z czego 7 z usługami opiekuńczymi, do których przyjęcie następuje po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym w Ośrodku Pomocy Społecznej. Schroniska zapewniają także wzmacniające aktywność społeczną, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności. Prowadzone są tam treningi umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych oraz trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, a także grupy wsparcia.

Punkt pomocy medycznej i pralnia

Na zlecenie miasta Punkt Pomocy Medycznej prowadzi Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją przy ul. Wolskiej 172. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 15:00. Oferuje pomoc lekarzy różnych specjalizacji, pomoc psychologa, zabiegi stomatologiczne, zabiegi pielęgniarskie, diagnostykę i badania laboratoryjne oraz możliwość konsultacji z pracownikiem socjalnym. Punkt poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności współpracuje ze wszystkimi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie rozwiązywania problemów osób w kryzysie bezdomności.

Z kolei Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” przy ul. Grochowskiej 259A prowadzi pralnię. Z usług nieodpłatnie mogą korzystać placówki dla osób bezdomnych posiadające umowę dotacyjną z m.st. Warszawą oraz indywidualne osoby bezdomne na podstawie skierowania z OPS lub punktu poradnictwa.

Streetworking

Na zlecenie miasta realizowany jest również streetworking, który obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dzielnice m.st. Warszawy. Działania podejmowane są przez streetworkerów we współpracy ze stołeczną Strażą Miejską. Streetworkerzy oferują pomoc osobom w kryzysie bezdomności przebywającym na klatkach schodowych, w piwnicach oraz w parkach. Motywują je do zmian w życiu, zachęcają do skorzystania z noclegowni, jadłodajni, łaźni, a także asystują im w drodze do urzędu, szpitala, schroniska.

Mobilny Punkt Poradnictwa (MPP)

Miejski autobus dla osób w kryzysie bezdomności pełni ważną rolę w udzielaniu pomocy doraźnej i interwencyjnej. Umożliwia przemieszczanie się pomiędzy schroniskami, noclegowniami, jadłodajniami, ogrzewalniami, punktami pomocy medycznej oraz łaźnią. MPP dociera do dworców kolejowych i wielu innych miejsc, oferując nie tylko transport do placówek, ale też ciepły napój oraz poradnictwo wykwalifikowanych streetworkerów. Mają oni za zadanie rozpoznać sytuację osób w kryzysie bezdomności, wzmacniać ich motywację do podejmowania działań aktywizujących oraz kierować osoby wymagające pomocy do odpowiednich placówek lub instytucji. Autobus jeździ po mieście codziennie, również w niedziele i święta.

Organizacje pozarządowe działające na zlecenie miasta

Najważniejsze organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom w kryzysie bezdomności na zlecenie m.st. Warszawa to: Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie, Stowarzyszenie Monar, Bank Żywności SOS w Warszawie, Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Fundacja po Drugie, Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Warszawie, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej w Warszawie, Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski – Siostry Felicjanki i Jadłodajnia Św. Ryszarda Pampuri.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: wsparcie.um.warszawa.pl/kryzys-bezdomnosci.

Wróć